top of page

Dự án xây dựng các vườn thoát nước mưa mới gần Longfellow Creek

Giúp đỡ cộng đồng của chúng ta với những vườn thoát nước mưa và những cải thiện cho vỉa hè.

Chào mừng! 

Khi trời mưa ở các khu vực Delridge và Westwood, chất ô nhiễm từ đường phố của chúng ta tràn vào lạch suối Longfellow Creek mà không được xử lý. Điều này không tốt cho sức khỏe của con lạch hoặc cho mọi người. Tin mừng là chúng ta có thể cải thiện tình hình này! 

 

Vườn Thoát Nước Mưa được xây dựng ở khoảng không gian giữa lề đường và địa giới nhà ở của người dân. Các vườn này có nhiều loại cây có rễ ăn sâu được trồng trên đất xốp có tác dụng giữ nước tạm thời và làm sạch nước mưa bị ô nhiễm từ đường phố và vỉa hè trước khi nước mưa thấm vào lòng đất. Các vườn thoát nước mưa sẽ cải thiện chất lượng nước ở Longfellow Creek, một con lạch đô thị có nhiều cá hồi, cũng như cải thiện hệ thống thoát nước mưa, giảm lưu lượng giao thông và tăng cường vẻ đẹp cảnh quan. Seattle Public Utilities (SPU - Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle) sẽ duy trì các vườn thoát nước mưa đã được xây dựng như một phần của dự án này. 

 

SPU đang xây dựng các vườn thoát nước mưa trong khu phố của quý vị. Với dự án này, chúng tôi đang hợp tác với Seattle Department of Transportation (Sở Giao Thông Seattle), Office of Arts and Culture (Văn Phòng Nghệ Thuật và Văn Hóa) và King County Flood Control District (Khu Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King).

Trên trang web này, quý vị có thể làm những điều sau: 

bottom of page