24th Ave SW Corridor

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Hạng Mục Cải Thiện Tiềm Năng cho NDS và Đường Đi (Thiết Kế 60%)

24th Ave SW - Từ Thistle đến Cloverdale

24th_ThistletoCloverdale_Key.PNG

24th Ave SW - Từ Cloverdale đến Trenton

24th_CloverdaletoTrenton_Key.PNG

24th Ave SW - Từ Trenton đến Henderson

24th_TrentontoHenderson_Key.PNG

24th Ave SW - Từ Henderson đến Barton

24th_HendersontoBarton_Key.PNG

Tình Trạng Điển Hình của Đường Phố Hiện Tại

*Tình trạng đường phố khác nhau dọc theo 24th Ave SW

Khuyến nghị tiêu biểu của đường phố hiện tại

Vỉa hè mới với Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiêngiữa SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên đối diện vỉa hè mớigiữa SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Vỉa hè mới giữa SW Thistle St và SW Cloverdale St*

 

*Ghi chú: Vỉa hè SW Thistle St/SW Cloverdale St sẽ tùy thuộc vào nguồn tài trợ. Xem kế hoạch trên để biết bố cục chi tiết.

Vỉa hè mới có dải đất trồng câygiữa SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Những gì mong đợi cho hành lang 24th Ave

Tầm Nhìn từ Vỉa Hè về Phía Nam - SW Cloverdale St & SW Trenton St

Tầm nhìn đường phố nhìn về hướng Bắc - SW Barton St & SW Henderson St

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.