top of page

24th Ave SW Corridor

Nhóm dự án đã làm việc để cân bằng giữa việc sử dụng quyền sử dụng không gian ưu tiên hiện tại với các nhu cầu kỹ thuật và các hạn chế giấy phép trong quá trình phát triển thiết kế này. Các thiết kế của dự án phản ánh những khu vườn thoát nước mưa mới và cho thấy: 

  • Cải thiện vỉa hè 

  • Hệ thống lề đường và máng xối mới để giúp di chuyển nước mưa đến các khu vườn thoát nước mưa và nâng cao cơ sở hạ tầng đường phố. Lưu ý, công trình này cũng sẽ liên quan đến việc lắp đặt lề đường và sân đỗ dành cho đường lái xe để kết nối với các đường lái xe hiện có. 

  • Cần loại bỏ các vật dụng cá nhân ở các nơi sẽ được cải tiến 

  • Kế hoạch trồng cây xanh mới trên đường phố, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. 

Các Vườn Thoát Nước Mưa Mới và Cải Thiện Vỉa Hè 

24th Ave SW - Từ Thistle đến Cloverdale

24th_ThistleCloverdale_Aug2021.JPG

24th Ave SW - Từ Cloverdale đến Trenton

24th_CloverdaleTrenton_Aug2021.JPG

24th Ave SW - Từ Trenton đến Henderson

24th_TrentonHenderson_Aug2021.JPG

24th Ave SW - Từ Henderson đến Barton

24th_HendersonBarton_Aug2021.JPG

Tình Trạng Thông Thường Sẵn Có Của Đường Phố 

*Tình trạng đường phố thay đổi dọc theo đường 24th Ave SW

A cross seaction of the roadway. There are 2 lanes of travel, and pull-in parking o n the east side.

Thiết Kế Tình Trạng Đường Phố

Cross section of sidewalk with NDS between cloverdale and barton. There is 2 lanes of travel and parallel parking on eiter side of the roadway. The east side has an NDS buffer between the roadway and a sidewalk.

Vỉa hè mới với vườn thoát nước mưa ở khu vực nằm giữa đường SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Khu vườn thoát nước mưa đối diện với vỉa hè mới giữa đường SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Vỉa hè mới giữa đường SW Thistle St và SW Cloverdale St

Vỉa hè mới với dải trồng cây giữa đường SW Cloverdale St và SW Barton Pl

Kế hoạch cho đường 24th Ave SW 

Hình minh họa #1: Cảnh vỉa hè nhìn về phía nam giữa đường SW Cloverdale St và SW Trenton St

Hình minh họa #2: Cảnh đường phố nhìn về phía bắc giữa đường SW Barton St và SW Henderson St

Nếu quý vị cần trợ giúp cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Dự Án tại địa chỉ Jonathan.Brown@seattle.gov để được nghe mô tả thiết kế trực tiếp.

bottom of page