Ý Tưởng Nghệ Thuậttại SW Kenyon St & 24th Ave SW

Lịch Sử của SPU NDS và Chương Trình 1% for the Arts

Những Điều Chúng Tôi đã Tìm Hiểu Được

Không Gian Cộng Đồng: Nhiều thành viên cộng đồng muốn khu vực phải là nơi họ có thể dành thời gian cho nhau.

Vệ Sinh & Duy Trì: Cộng đồng muốn địa điểm không còn gạch vụn và bùn đất, rác thải và graffiti bị loại bỏ.

An Toàn: An toàn là ưu tiên hàng đầu của các thành viên cộng đồng khi đi qua khu vực.

Kết Nối với Sinh Cảnh Xung Quanh: Các thành viên cộng đồng muốn khu vực được kết nối với lạch.

Ý Tưởng Nghệ Thuật cho SW Kenyon St & 24th Ave SW

Site Plan

Liên Lạc với Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin đến quý vị. Nếu quý vị muốn biết thông tin về dự án hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng một trong những nguồn thông tin sau:

​​

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com