top of page

Kế Hoạch Thiết Kế Cải Thiện Vườn Thoát Nước Mưa và Vỉa Hè 

Dự án này bao gồm việc thiết kế và xây dựng các vườn thoát nước mưa tại ba địa điểm trong khu vực Delridge và Westwood. Các mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng nước của lạch Longfellow Creek, giảm các vấn đề về thoát nước và lũ lụt, đồng thời cải thiện sự an toàn cho người đi bộ. 

 

Dự án này sẽ bắt đầu được xây dựng vào mùa xuân năm 2022 và kéo dài đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Truy cập trang web của dự án để biết thông tin xây dựng được cập nhật nhất. 

Khám Phá Kế Hoạch Thiết Kế Cho Từng Địa Điểm 

Nhấp vào chữ 'Tìm hiểu thêm' của một địa điểm dưới đây để xem các kế hoạch thiết kế mới nhất.

Sylvan Way SW & SW Orchard St

SW Kenyon St & 24th Ave SW

A Map of West Seattle showing the project sites highlighted in orange. The project sites in order from North to South are Sylvan Way, Kenyon St, and 24th Ave SW.
bottom of page