Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (Natural Drainage Systems, NDS) và Hạng Mục Cải Thiện cho Người Đi Bộ

Giai Đoạn Thiết Kế 60%

Dự án này bao gồm hoạt động thiết kế và thi công hệ thống thoát nước tự nhiên tại ba địa điểm trong khu vực Delridge và Westwood. Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng nước của Lạch Longfellow, giảm nguy cơ ngập lụt ở hạ nguồn và nâng cao độ an toàn cho người đi bộ.

Dự án Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS) Lạch Longfellow đã hoàn thành Giai Đoạn Thiết Kế 60%. Ở Giai Đoạn Thiết Kế 90%, chúng tôi sẽ trình bày cho người dân về những phương án thiết kế cuối cùng được cập nhật, giải đáp các thắc mắc và hoàn thiện thiết kế với các đặc điểm của NDS nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất của cộng đồng cũng như đáp ứng các yêu cầu về giao thông, quy định và hệ sinh thái địa phương.

Khám Phá Thiết Kế Từng Khu Vực

Nhấp vào "Tìm hiểu thêm" ở phía dưới để xem bản thiết kế 60%.

Sylvan Way SW & SW Orchard St

SW Kenyon St & 24th Ave SW