top of page

Nước Mưa và Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Nước mưa là gì và tại sao nó lại là một vấn đề? ​

A car driving through a large pudde in a fooded road
A close up of a stormwater drain with dirty water flowing from the street into the drain
A group of 3 Orca whales swimming in the ouget soundwith the Downtown Seattle skyline in the background

Nước mưa là nước rơi xuống khi có mưa bão hoặc khi tuyết tan. Ở những khu vực đô thị phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như lòng đường và mái nhà mà không cho phép nước mưa ngấm xuống đất. Ngập lụt xảy ra khi có nhiều nước mưa chảy qua các bề mặt cứng. 

 

Dòng nước chảy từ mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Các chất ô nhiễm này chảy xuống cống thoát nước mưa gần nhất và các dòng chảy lân cận, làm ô nhiễm chất lượng nước và gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác. 

 

Thành Phố Seattle đang làm việc để giảm lượng ô nhiễm do dòng nước chảy vào Longfellow Creek, Sông Duwamish, và Puget Sound.

Vườn Thoát Nước Mưa 

Các vườn thoát nước mưa giữ và làm sạch nước mưa bị ô nhiễm từ đường phố và vỉa hè, loại bỏ các chất ô nhiễm trước khi chúng có thể chảy đến Longfellow Creek. Các vườn thoát nước mưa mang lại nhiều lợi ích cho các khu dân cư địa phương và môi trường, bao gồm: 

  • Tăng cường vẻ đẹp cảnh quan 

  • Giảm nguy cơ lũ lụt 

  • Tạo môi trường sống cho các động vật 

  • Giúp môi trường lạch nước trong lành hơn 

  • Làm dịu giao thông 

  • Thêm cây xanh trên đường phố 

  • Cải thiện vỉa hè

 

Các vườn thoát nước mưa bao gồm đất tơi xốp và các loại cây có rễ ăn sâu có tác dụng làm sạch và lọc các chất độc trong nước. Cách cây trồng ở vườn thoát nước mưa thay đổi theo thời gian:

5 images of an NDS planting over a 5 year period. The first shows small plants and visible dirt in the planter strip, the final photo shows large green bushes, tall grasses, flowers, ad blooming trees in the planter strip.

Nếu quý vị cần trợ giúp cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Dự Án tại địa chỉ Jonathan.Brown@seattle.gov để được nghe mô tả thiết kế trực tiếp.

bottom of page