SW Kenyon St &

24th Ave SW

Hạng Mục Cải Thiện Tiềm Năng cho NDS và Đường Đi (Thiết Kế 60%)

Kenyon_Key.PNG

Cross section

of design

Kenyon_SectionView.PNG

Cảnh quan nhìn về hướng Tây (mùa đông)

Cảnh quan nhìn về hướng Đông (đầu hè)

Thiết Kế Lối Đi Lát Ván

SPU và SDOT đang xem xét các tác động về an toàn và môi trường khi thiết kế lối đi lát ván ở phía Đông của khu vực SW Kenyon St và 24th Ave SW.

A rendering of the boardwalk show from the west side of the creek. The boardwalk is made of wood and elevated above the large grass field. People walking, on bikes, and using a wheelchair are shown using the boardwalk.

Cross section of design

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Ý Tưởng Nghệ Thuật tại SW Kenyon St & 24th Ave SW

Tại khu vực này, SPU đang hợp tác với Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật Seattle cho chương trình 1% for the Arts  để kết hợp yếu tố nghệ thuật tại khu vực SW Kenyon St & 24th Ave SW. Tìm hiểu thêm tại trang Ý Tưởng Nghệ Thuật 

A dawing of the site facing east from the crner of SW Kenyon St ad 24th Ave SW. There is a map of thewatrshed inaid in the sidewalk in the front of the frame. An NDS planting is just behind it, with a walkway running along the rght side of the NDS. Next to the walkway are 2 large scuptues of Mushrooms. They are abot twice the hieght of the people on the walkway. The mushroom sculptures have LED lights. Scattered throughout the site are smaller mushroom stools.

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.