top of page

SW Kenyon St & 24th Ave SW

Vườn Thoát Nước Mưa, Cải Thiện Vỉa Hè, và Sắp Đặt Nghệ Thuật

Kenyon_PlanView_Aug2021.JPG
Kenyon_Key.PNG

Mặt cắt ngang của thiết kế 

Kenyon_CrossSection_Aug2021.JPG

Quang cảnh nhìn về phía Tây (trong mùa đông)

Kenyon_Rendering1.PNG

Quang cảnh nhìn về phía Đông (vào đầu mùa hè)

Kenyon_Rendering2.PNG
A rendering of the boardwalk show from the west side of the creek. The boardwalk is made of wood and elevated above the large grass field. People walking, on bikes, and using a wheelchair are shown using the boardwalk.
Kenyon_SectionView2.PNG

Mặt cắt ngang của thiết kế 

Nếu quý vị cần trợ giúp cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Dự Án tại địa chỉ Jonathan.Brown@seattle.gov để được nghe mô tả thiết kế trực tiếp.

Sắp Đặt Nghệ Thuật

SPU đang hợp tác với Seattle Arts and Culture (Văn Hóa và Nghệ Thuật Seattle) để bao gồm tác phẩm nghệ thuật 

 

Những gì chúng tôi nghe được từ các thành viên trong cộng đồng 

  • Không Gian Cho Cộng Đồng: Nhiều thành viên cộng đồng muốn địa điểm này là nơi họ có thể tận hưởng thời gian cùng nhau. 

  • Sạch Sẽ và Bảo Trì: Cộng đồng muốn thấy địa điểm sạch sẽ và không có bùn cũng như loại bỏ rác và hình vẽ bậy. 

  • An Toàn: An toàn là ưu tiên hàng đầu đối với các thành viên cộng đồng khi đi qua địa điểm. 

  • Kết Nối với Môi Trường Sống Xung Quanh: Các thành viên cộng đồng muốn địa điểm này kết nối với con lạch. 

 

Mục tiêu của nghệ sĩ là làm cho địa điểm này trở nên thú vị để cộng đồng ghé thăm và để nghệ thuật cung cấp một cái gì đó bất ngờ, kích thích tư duy và có lẽ là một chút kỳ diệu. 

 

Khu vực này là nơi các sinh lực được nuôi dưỡng bởi con lạch, nơi những người hàng xóm có thể kết nối với nhau khi họ đi qua và là nơi cộng đồng có thể trải nghiệm thế giới thiên nhiên và các quá trình thường không được thấy của nó. 

Longfellow_Art_100.PNG

Nếu quý vị cần trợ giúp cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Dự Án tại địa chỉ Jonathan.Brown@seattle.gov để được nghe mô tả thiết kế trực tiếp.

bottom of page