Sylvan Way SW &

SW Orchard St

Các Hạng Mục Cải Thiện NDS Tiềm Năng (Thiết Kế 60%)

Sylvan_Key.PNG

Điều Kiện Hiện Tại

Các Hạng Mục Cải Thiện được Đề Xuất

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Earlier version of the graphics showing the 60% design for Sylvan Way SW & SW Orchard St had an error in the graphics key. It showed reference to a sidewalk. Similar to earlier project updates, we are not adding sidewalks to this site and apologize for any confusion this may have caused. While we are unable to install a sidewalk through this project, our design does not prevent a sidewalk from being added in the future.